Product filters Product filters

Discount Sheer Drapery Fabric

Sheer Fabric

$7.95  per yard
Item #: 1548SBT 115.2 In Stock: 38  yds

of 38 yards
$8.95  per yard
Item #: 1566SBT 115.2 In Stock: 47  yds

of 47 yards
$25.98  for entire remnant
Item #: 1582RM 109.2 In Stock: 1  pc
$3.95  per yard
Item #: 2068BA 111.3 In Stock: 43  yds

of 43 yards
$5.98  for entire remnant
Item #: 3340RM 105.4 In Stock: 1  pc
Note: Hole, weave flaws.
$79.98  for entire remnant
Item #: 4836RM 111.5 In Stock: 1  pc
$201.98  for entire remnant
Item #: 3820RM 115.4 In Stock: 1  pc
$7.95  per yard
Item #: 1544SBT 115.2 In Stock: 37  yds

of 37 yards
$4.46  for entire remnant
Item #: 5072rm 110.6 In Stock: 1  pc
$14.59  for entire remnant
Item #: 6072rm 114.7 FJ In Stock: 1  pc
$11.95  per yard
Item #: 3248 112.4 In Stock: 18  yds

of 18 yards
$8.95  per yard
Item #: 1130SBT 118.2 In Stock: 67  yds

of 67 yards
$64.98  for entire remnant
Item #: 688RM 113.1 In Stock: 1  pc
$4.94  for entire remnant
Item #: 6890rm 110.7 In Stock: 1  pc
Note: Weave flaws.
$19.98  for entire remnant
Item #: 1202RM 114.2 In Stock: 1  pc
$19.06  for entire remnant
Item #: 6074rm 114.7 FJ In Stock: 1  pc
$9.95  per yard
Item #: 840 117.1 In Stock: 30  yds

of 30 yards
$42.98  for entire remnant
Item #: 350RM 113.1 In Stock: 1  pc
$5.95  per yard
Item #: 1026SBT 118.2 In Stock: 21  yds

of 21 yards
$8.95  per yard
Item #: 1520SBT 115.2 In Stock: 40  yds

of 40 yards
$6.95  per yard
Item #: 826 117.1 In Stock: 54  yds

of 54 yards
$33.98  for entire remnant
Item #: 3926RM 113.4 In Stock: 1  pc
$25.98  for entire remnant
Item #: 1578RM 109.2 In Stock: 1  pc
$191.98  for entire remnant
Item #: 3256RM 111.4 In Stock: 1  pc