Product filters Product filters

Discount Sheer Drapery Fabric 286 items

Sheer Fabric

$2.97  per yard
Item #: 4386 88.5 In Stock: 5  yds
$5.95
of 5 yards
$5.95  per yard
Item #: 5108FJ 100.6 In Stock: 6  yds

of 6 yards
$9.97  per yard
Item #: 6762 107.7 In Stock: 91  yds
$19.95
of 91 yards
$7.46  per yard
Item #: 1040 108.2 In Stock: 12  yds
$9.95
of 12 yards
$16.95  per yard
Item #: 760 113.1 In Stock: 3  yds

of 3 yards
$5.97  per yard
Item #: 1354 104.2 In Stock: 8  yds
$11.95
of 8 yards
$4.95  per yard
Item #: 2070BA 111.3 In Stock: 20  yds

of 20 yards
$2.97  per yard
Item #: 2476 105.3 In Stock: 12  yds
$5.95
of 12 yards
$5.97  per yard
Item #: 2982 106.3 In Stock: 10  yds
$11.95
of 10 yards
$2.24  per yard
Item #: 1104SBT 118.2 In Stock: 23  yds
$8.95
of 23 yards
$9.49  for entire remnant
Item #: 3124RM 109.4 In Stock: 1  pc
$18.98
Note: Holes and snags.
$2.24  per yard
Item #: 1130SBT 118.2 In Stock: 65  yds
$8.95
of 65 yards
$11.95  per yard
Item #: 2722 112.3 In Stock: 46  yds

of 46 yards
$8.95  per yard
Item #: 3074 116.4 In Stock: 44  yds

of 44 yards
$18.73  for entire remnant
Item #: 1408RM 110.2 In Stock: 1  pc
$24.98
$11.95  per yard
Item #: 886 117.1 In Stock: 37  yds

of 37 yards
$6.95  per yard
Item #: 940 117.1 In Stock: 41  yds

of 41 yards
$31.49  for entire remnant
Item #: 3064RM 109.4 In Stock: 1  pc
$62.98
$6.95  per yard
Item #: 826 117.1 In Stock: 53  yds

of 53 yards
$2.49  per yard
Item #: 1004SBT 118.2 In Stock: 19  yds
$9.95
of 19 yards
$2.49  per yard
Item #: 1024SBT 118.2 In Stock: 19  yds
$9.95
of 19 yards
$201.98  for entire remnant
Item #: 3820RM 115.4 In Stock: 1  pc
$22.95  per yard
Item #: 2748 112.3 In Stock: 20  yds

of 20 yards
$8.95  per yard
Item #: 904 117.1 In Stock: 20  yds

of 20 yards